23 ก.พ. 2023 เวลา 14:20 • ความคิดเห็น
อยู่ที่เราคิดค่ะ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ความคิดของเราว่าสิ่งนั้น เราเสียเปรียบอยู่หรือไม่
โฆษณา