22 ก.พ. 2023 เวลา 03:07 • ความคิดเห็น
เป็นการแสดงออกถึงคนที่ฝึกใจให้เป็นที่มีความเมตตาค่ะถ้ามองในทางโลกอาจรู้สึกเช่นนั้นแต่ฝึกจิตให้สูงขึ้นจะดีที่สุดค่ะ
โฆษณา