ไม่แปลกเลย เพราะเรามีสติ ไม่มีกัลยาณมิตร เราก็ท่องไปดั่งนอแรด
และเพื่อนที่ว่าสนิทก็เห็นหักหลังกัน ฆ่ากันเองอยู่บ่อยๆทั้งเป็นข่าวและไม่เป็นข่าว
เพื่อนสนิท นับว่าหายากแล้ว ที่เป็นกัลยาณมิตรยิ่งยากกว่า
เพื่อนสนิทส่วนใหญ่มักมาจากจริตต้องกัน ชอบสนใจอะไรคล้ายๆกัน แต่ต้องตัดสินที่ความจริงใจ
ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ ล้วนแค่คนรู้จัก เห็นสนิทสนมมีกลุ่มมีก๊วน แต่ใครจริงใจ มีน้ำใจ แค่ไหน เวลาจะบอกพวกเขาเอง
ทุกวันนี้ล้วนเป็นเรื่องประโยชน์ต่างตอบแทน หลายคนจึงสนิทกันได้เพราะผลประโยชน์
ความสนิท จึงมีหลายบริบท
  • 1
โฆษณา