ในเชิงจิตวิทยาคนที่แคร์คนอื่นเป็นคนที่กลัวคนไม่รักเราคงต้องกลับมารักตัวเองและกล้าปฏิเสธคนอื่นเพราะถ้าคนอื่นไม่รักเราก็สามารถรักตัวเองได้อยู่แล้ว
โฆษณา