การทำงาน วันนี้ ต้องถามตัวเองว่าองค์กรไหนให้คุณค่าความสามารถของเรามากที่สุด ถ้าตอบได้นั่นหมายถึง เราประมาณประเมินได้ว่า ค่าของเราคู่ควรที่จะจดจำและยกย่องชื่นชมในผลงานในองค์กรนั้นๆได้ความยอมรับมาตรฐานความรู้ความสามารถต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับที่เหมาะสมหรือสูงสุด
ตอบได้หรือไม่ครับ ? So so ,Better,Good ,very good , S=Supperman/Girl
ถ้ายังงงๆและรู้สึกไม่ชัดเจน ตกลงว่าองค์กรใหม่ที่ให้โอกาสเปลี่ยนสายงาน
ที่เราชอบได้เขาให้เราทำงานที่รับผิดชอบใหม่ แล้วกำหนดค่างานค่าตัว
ค่าฝีมือของเราโดยจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนน้อยลง ?
อย่างนี้หมายถึงคุณค่างานหรือ ศักยภาพของเรา ถูกลดค่าด้วยคำพูดอาจจะ
ฟังดีว่าเรียนรู้งานใหม่ถ้าชำนาญแล้วเงินเดือนค่าจ้างค่อยว่ากัน กดลดตกต่ำ
ค่างานลง เพราะอยากทำงานที่รักที่ชอบ โอรึ?
ในทางกลับกันการทำงานในสายเดิมสายอาชีพเดิมแบบเดิมๆ ก็บอกว่าทำได้
ไม่ก้าวหน้าไม่เติบโต ทำให้ค่างานในตำแหน่งปัจจุบันเป็น Outstandingเสียก่อน
ซิ เราจะรู้ทันทีว่า องค์กรอยากเสียเราไปไม๊ มองดีๆว่าองค์กรยังจำเป็นต้องใช้เราหรือยังหาคนอื่นทดแทนงานเราไม่ได้ในค่างานมาตรฐานปกติก็เป็นได้
คุณค่าของงานจึงมีความสำคัญมาก ทำให้องค์กรต้องรักษาตำแหน่งงานนี้ไว้ให้กับคนคนหนึ่งที่ต้องทำหรือให้ทำเพราะคนคนนี้มีความสามารถสูงกันแน่
ทุกอย่างต้องประเมิน 360 องศาประเมินเพื่อนร่วมงาน ประเมินองค์กร ประเมินผู้บริหาร ประเมินผู้บังคับบัญชาโดยตรง ประเมินสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าว่าเขามองเรามีคุณค่าหรือไม่อย่างไรอย่างไร?
การได้ค่าจ้างเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือสามารถรับเงินเดือนได้ในโอกาสที่เรามีโอกาสและองค์กรยังไม่มีใครก็อาจจะต้องระวังให้ดีไม่ได้มีนัยยะสำคัญที่จะตอบได้ว่าองค์กรต้องการเราจริงๆหรือไม่อาจต้องการหรือไม่
ไม่ได้มีนัยยะสำคัญที่จะตอบได้ว่าองค์กรต้องการเราจริงๆหรือไม่ อาจต้องการให้มีบุคคลรักษางานปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวที่สำคัญเพื่อไม่ให้งานติดขัดขัดข้องหรือเสียหายพูดได้ว่าอาจต้องการคนทำงานแทนที่ไม่มีคนทำงานเพราะเป็นกระบวนการหรือ process นึงที่จะขาดคนมาดำเนินการไม่ได้
สิ่งใดที่เราประเมินคิดว่า ความคิดองค์กรและเราคิดตรงกัน มองคุณค่าเท่าเทียมกันค่างานค่าเงินของเราก็จะเท่ากับการประเมินขององค์กรที่เหมาะสม
ไม่ใช่บริษัทพูดสวยงาม ไพเพราะหรู แต่สุดท้ายจับสัญญาณได้ว่าการสัมภาษณ์และพูดคุยกับเราในที่ใหม่ จับต้องรู้ว่าการย้สยงานลาออกจากที่เก่าเป็นความไม่สบายใจหรือความร้อนรนของเราที่อยากหาโอกาสใหม่คุณอยากเปลี่ยนงานใหม่ที่อึดอัดเดิม
ก็เลยใช้โอกาสนี้กดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนของคุณลงแบบจ้างขอไปทีเพราะราคาถูก
เรื่องนี้คิดว่าองค์กรใหม่ มองแบบไหน คุณค่าและศักดิ์ศรีการทำงานความสามารถของเรา
ถ้าเขากดได้เขาดูแคลนได้ การรักษาคุณค่าของเราในสายตาขององค์กรใหม่ก็ไม่น่ามีประโยชน์มากมายกับเราในอนาคต เพราะรับได้เรายอมแบไต๋ ในท่าทีในความเห็นและสายตาให้เขารู้ และในอนาคตคิดว่าองค์กรลักษณะแบบนี้จะส่งเสริมให้คุณมีคุณค่าสูงมากน้อยแค่ไหนในเมื่อสายตาแรกเขามองลดค่าlookdownเสียแล้ว
ในมุมมองของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารองค์กรที่มีความเป็นมนุษย์มองหา value ของมนุษย์ในองค์กรต้องการมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสมคุณค่าเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิผลเท่าเทียมหรือมากกว่ารวมถึงได้บุคลากรที่มีขวัญกำลังใจที่จะสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมตอบแทนองค์กรได้
สรุปโดยภาพรวม คิดว่าโอกาสการทำงานความเติบโตเงินเดือนสวัสดิการตำแหน่งและผลตอบแทนที่จะได้รับสูงขึ้นไปขึ้นอยู่กับตัวตัวบุคลากรนั้นๆที่มองเห็นโอกาสไปพร้อมกับการมองเห็นว่าองค์กรให้คุณค่าอย่างแท้จริงและสิ่งนั้นคือเส้นทางความก้าวหน้าcaree pathที่คุณจะสามารถก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงด้วยตัวตนของเรา
ได้แบบไม่ต้องเลือกว่างานนี้ชอบ งานนี้ถนัด
งานนี้รัก งานนั้น passion หรืองานนี้ไม่ชอบ ความเก่งกาจและความสามารถเท่านั้นที่เป็นโอกาสที่สามารถทำได้เราสามารถพัฒนางานให้สำเร็จได้ทุกตำแหน่งงานในปัจจุบันและอนาคตmulti task skill in your.ไง ทำทุกอย่างได้ด้วยความสามารถ
คุณจะเรียกเท่าไหร่ก็เรียกได้ไม่ต้องให้เขามากดราคากดคุณค่าของคุณ
  • 1
โฆษณา