24 ก.พ. 2023 เวลา 11:58
สำคัญมากๆ
โรค ที่เกิดจากขาด โปรตีน 😒😒
สารอาหารประเภทโปรตีนทำหน้าที่ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟู ซ่อมแซมเนื่อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา