เวลามันก็เดินเป็นปกติของเค้า พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก แต่เวลาทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจ มันให้ความรู้สึกทรมานนั้นยาวนาน แต่เวลาสุข..สุขที่เพลิดเพลิน มันรู้สึกว่าสั้น เพราะทุกข์สุข ที่อารมณ์ไม่เที่ยง ที่จิตอยู่กับอารมณ์
โฆษณา