เวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน และในคนคนเดียวกัน เวลาแต่ละช่วงก็เดินช้าเร็วต่างกัน
เราเคยชินกับเวลาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกา เราจึงคิดว่า หนึ่งนาทีคือหนึ่งนาที นั่นสำหรับคนทั่วไปเข้าใจ
ก่อนกำเนิดจักรวาล ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลา หลังกำเนิดจักรวาล วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วจะมีเวลาที่สั้นกว่า วัตถุที่เคลื่อนที่ช้า มนุษย์อวกาศที่เคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสง จะหนุ่มกว่าฝาแฝดที่อยู่บนโลก
ใครว่าเวลาเท่ากัน
ไอสตายน์บอกว่า ถ้าเขาอยู่กับสาวๆ หนึ่งชั่วโมงจะเท่ากับหนึ่งนาที เวลามันผ่านไปอย่างน่าเหลือเชื่อ เวลาที่มีความสุขจึงผ่านไปเร็วกว่า เวลาที่มีความทุกข์ ดังนั้นเวลาในนรกจึงช้ากว่าเวลาในสวรรค์ อันนี้ผมคิดเอง
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็อย่าได้ประมาทต่อเวลา เวลามันกลืนกินทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งตัวมันเอง วันหนึ่งเราก็ต้องตาย ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตาม ก็ไม่มีใครเอาชนะเวลาได้
1
เวลาที่เหลืออยู่ คุณจะทำอะไร
โฆษณา