26 ก.พ. 2023 เวลา 23:04 • ปรัชญา

“คุณค่าของกรรมฐาน”

ใจต้องการกรรมฐาน เพชรแท้ของใจ คือ กรรมฐาน คือ พุทโธ คือ อาการ ๓๒ คือมรณานุสติ นี่แหละคือเพชรของใจ ถ้าได้เพชรของใจแล้วใจจะมีความสุขมาก พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างกรรมฐานกัน เอากรรมฐานกัน
อย่าไปเอาลาภ ยศ สรรเสริญ หรืออย่าไปเอารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เพราะมันจะทำให้เราเครียดกัน จะทำให้เราทุกข์กัน ไม่ได้ทำให้เราสุขหรอก สุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็มาเครียดกับมัน มาทุกข์กับมัน ได้อะไรมาแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา ถ้าไม่มีก็ไม่มีทุกข์ ได้ของก็ต้องทุกข์กับของ
เดี๋ยวเกิดมันหายไปก็ทุกข์แล้ว เผลอไปวางไว้ที่ไหนใครหยิบไปก่อนนี้ พอไม่เจอปั๊บนี่ โอ้ยใจวุ่นแล้ว ลืมกระเป๋าไว้ที่ไหนลืมกระเป๋าไว้ในห้องน้ำ พอกลับไปอีกที อ้าวกระเป๋าหายไปแล้ว ทุกข์หรือไม่ทุกข์ ของในกระเป๋าก็ต้องไปทำใหม่หมด บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรเครดิต บัตรอะไรต่างๆ หายไปทีนึงเหนื่อยไหม กว่าจะได้มาใหม่ มาอยู่แบบไม่มีไม่ได้เหรอ
เวลาเกิดมาก็ไม่มีอะไรมา ไม่มีบัตรเครดิตมา ไม่มีใบขับขี่มา ไม่มีอะไรติดตัวมา เวลาไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไป เอาอะไรไปไม่ได้ หน้าที่ของเรามาที่นี่ เพื่อมาเอากรรมฐานไป นานๆ จะมีกรรมฐานให้พวกเราเอาไปสักที ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่มีพระธรรมคำสอน ไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกนี้ เราจะไม่มีกรรมฐาน เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่าของกรรมฐานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยสงฆ์สาวก
เพราะท่านเห็นคุณค่าที่ท่านได้รับประโยชน์จากกรรมฐาน ทำให้ใจของท่านนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ทำให้ใจของท่านมีแต่ความสุขตลอดเวลา ท่านจึงได้เอากรรมฐานมาให้กับพวกเรา
สนทนาธรรมบนเขา
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
โฆษณา