พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

phrasuchart

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
“การพัฒนาชีวิตที่ถูกทาง”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“พระอริยสัจ ๔ ความจริง ๔ ประการ”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“เคล็ดลับความสุขของชีวิต”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๔ สิงหาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“ความอยากไม่มีขอบเขต”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นวิธีแก้ความทุกข์ใจของพวกเรานี้ง่ายมาก ก็คืออย่าไปอยากได้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตาย พอเรา...ดูเพิ่มเติม

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“ความจริงกับความจำ”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พูดถึงความจริงกับความจำ พอมีสมาธิแล้ว เวลาฟังธรรมจะเป็นความจริง จะบรรลุธรรมได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงพระปฐมเทศนาให้แก่พระปัญจวัคคีย์ ที่มีสมาธิกันแล้ว ได้ฌานกันแล้ว มีศีลอยู่แล้ว ทานก็สละให้หมดแล้ว ถ้าเป็นนักเรียนก็อยู่ในระดับปริญญา...ดูเพิ่มเติม

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“ทำบาปแล้วมันทุกข์”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“กรรม”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทำใจให้เย็น ให้สงบ ให้สบาย ให้เป็นอุเบกขา ไม่ว่าอะไรจะมาสัมผัสมากระทบ จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้เลย อย่างนี้แหละจึงจะวิเศษ ถ้ายังถูกกระทบอยู่ ควรพยายามแก้ไข อะไรที่ทำให้วุ่นวายใจ กังวลใจ ต้องแก้ให้ได้ แก้ด้วยปัญญา เพราะปัญหาเกิดจากก...ดูเพิ่มเติม

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“เรื่องของคนที่มีบุญเก่า”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ
“ตัวละครที่ต้องมีวันสิ้นสุดลง”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พวกเราเป็นเหมือนตัวละคร มาเล่นละครกันในโรงละคร แล้วเขาก็กำหนดบทให้เราเล่นกัน มีบทให้พวกเราเล่นกัน คนนี้เป็นหญิงนะ คนนี้เป็นชาย คนนี้เป็นเด็ก คนนี้เป็นผู้ใหญ่ คนนี้เล่นเป็นพ่อ คนนี้เล่นเป็นแม่ คนนี้เล่นเป็นสามีเป็นภรรยา เป็นหมดทั้งนั้น เป็นบ...ดูเพิ่มเติม

Wipa Sina

น้อมกราบสาธุค่ะ