พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

phrasuchart
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหว...ดูเพิ่มเติม
“อานิสงส์ของศีล”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๑ มีนาคม ๒๕๖๔...อ่านต่อ
“มีแล้วทุกข์”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...ดูเพิ่มเติม
“สัตว์โลกในสังสารวัฏ”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...ดูเพิ่มเติม
“วันมาฆบูชา” ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...อ่านต่อ
“ถ้าเรามีปัญญามองโลกเราจะไม่ทุกข์”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...ดูเพิ่มเติม
“คนฉลาดจะรอฉลองวันไม่เกิด”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...อ่านต่อ
“ลักษณะของพวกเป็นเปรต และ อานิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญไม่ทำบาป”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...ดูเพิ่มเติม
“ชีวิตของเรามีแต่การดิ้นรน”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...ดูเพิ่มเติม
“ให้ระลึกถึงเทวทูต”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...ดูเพิ่มเติม
“ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดสามารถสร้างศีล สมาธิ ปัญญาได้”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...อ่านต่อ