มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  phrasuchart
  • 611
   โพสต์
  • 382
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี