พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
phrasuchart
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

“เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม”

ประชุมเพลิงพระสรีระร่างกายของท่านพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wipa Sina
น้อมกราบสาธุค่ะ

"นิพพาน"

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การเกิดแก่เจ็บตายนี้ จะไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่มีความอยากทั้งสามนี้ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้ ยังไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดไปจากใจ เราจึงต้องมาบำเพ็ญธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนา ขั้นปัญญา ถึงจะส...ดูเพิ่มเติม

“ความสำคัญของครูบาอาจารย์”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การมีครูบาอาจารย์จึงสำคัญมาก จำเป็นมาก ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้ว เราก็จะเถลไถลกัน ออกนอกลู่นอกทางกัน ถึงแม้ว่าจะรู้ทาง แต่เดี๋ยวก็ลืม หรือถูกอำนาจใฝ่ต่ำที่มีอยู่ในใจ มันจะชอบดึงเราให้ออกนอกลู่นอกทางกัน แต่พออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ เดี๋ยวท่านก็เ...ดูเพิ่มเติม

Wipa Sina
น้อมกราบสาธุค่ะ

“การพลัดพราก”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

“การกระทำของเราเป็นผู้กำหนดภพชาติของเรา”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

“ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติ การจะปฏิบัติได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัตินั่นเอง ถ้ายังไปเกี่ยวข้องกับการหาเงินใช้เงินอยู่ เวลาจะไปปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ ก็จะติดอยู่ ไม่สามารถเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงได้ คนที่จ...ดูเพิ่มเติม

“ถ้าเห็นความจริงความอยากจะน้อยลงไป”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เกิดมาแล้วต้องตาย ต้องเจ็บตายไปเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บความตายไปไม่ได้ ต้องมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา...ดูเพิ่มเติม

“การเจริญปัญญา เจริญสมาธิ”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

“ทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พวกเราทุกคนที่เกิดมานี้เกิดมาเพื่อหาความสุขกัน เกิดมาเพื่อกำจัดความทุกข์ เพราะความทุกข์มันเป็นเหมือนไฟทำให้ใจเราร้อน ทำให้ใจเราไม่สบาย ส่วนความสุขเป็นเหมือนความเย็นทำให้ใจเราเย็น ทำให้ใจเราสบาย แต่การหาความสุขของพวกเราและการกำจัดความทุกข์ขอ...ดูเพิ่มเติม

“การทำบุญชนิดต่างๆ”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ