มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  phrasuchart
  • 858
   โพสต์
  • 431
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
   • “คิดอยากจะทำบุญเมื่อไหร่ทำไปเลย”
    รีบทำบุญไปก่อนได้ยิ่งดี ท่านสอนว่าเวลาใดอยากจะทำบุญรีบทำไปเลย อย่าไปผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ งั้นถ้าคิดอยากจะทำบุญเมื่อไหร่ทำไปเลย ไม่ต้องรอให้มันตรงกับวันที่เราต้องการจะทำหรอก วันเกิดพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าถ้าอยากจะทำว...
   • "กายวิเวก"... อ่านต่อ
   • “กัมมัฏฐานสำหรับนักบวช”... อ่านต่อ
   • “สิ่งที่ติดมาในใจเราคือบุญกับบาป”... อ่านต่อ
   • “ทรัพย์ภายใน”... อ่านต่อ
   • “ให้จิตว่าง”
    การภาวนาขั้นต้นเรียกว่าสมถภาวนา ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องควบคุมจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน ไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ให้จิตว่าง ให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับการทำงานของร่างกาย ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูไป ให้อยู่กับการทำงานของร่างก...
   • “ไม่ให้หลง ไม่ให้ยึด ไม่ให้ติด”
    พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ ที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้น ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง เป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง ร่างกายของเราก็เป็นของเราเพียงระยะหนึ่ง พออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ก็ต้องคืนเขาไป อาจจะต้องคืนไปก่อนนั้น...
    Wipa Sina
    น้อมกราบสาธุค่ะ
   • “ความหลง หรือ ธรรมะ พาไป”
    ถ้ารักษาศีลได้มากเพียงไร ใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากเพียงนั้น จะเห็นคุณค่าความสงบสุขของจิตใจ ก็จะอยากให้มีมากยิ่งขึ้น ก็จะอยากภาวนา เพราะศีลให้ความสงบสุขได้ในเพียงระดับหนึ่ง ถ้าอยากจะให้มีความสุขมากกว่านั้น ก็ต้องภาวนา ถึงแม้จะรักษาศีลได...
    Wipa Sina
    น้อมกราบสาธุค่ะ
   • “สิ่งที่เราควรฝึกฝนกัน”
    สอนใจให้คิดปล่อยวาง ให้เข้าใจถึงความจริงว่า ใจมาตัวเปล่าๆ จะไปตัวเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรไปเลย ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยเพียงไรก็ตาม เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ก็ไม่สามารถเอาไปได้...
    Wipa Sina
    น้อมกราบสาธุค่ะ
   • “มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย”
    ทุกวันนี้เราต้องไปทำมาหากินไปหาเงินหาทอง ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเอาเงินทองมาซื้อสิ่งที่ร่างกายต้องการนั่นเอง ซื้อปัจจัย ๔ ซื้ออาหาร ซื้อเครื่องนุ่งห่ม ซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรค อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีร่างกาย อันดับที่ ๑ ก็เล...
    Wipa Sina
    น้อมกราบสาธุค่ะ