มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  phrasuchart
  • 705
   โพสต์
  • 403
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
   • “โลกุตระทรัพย์”
    การที่เราจะได้โลกุตระทรัพย์ ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จะต้องมีพระพุทธศาสนามานำทาง มาบอกวิธีของการปฎิบัติ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างไร ดีไม่ดีอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเร...
    • “การกระทำที่เป็นมลทิน”
     อบาย ก็คือคุกตะรางของดวงวิญญาณของพวกเรานี่เอง พอเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณที่ทำบาปก็จะต้องไปอยู่ในอบาย ๔ ที่ ไปอยู่กับพวกเดรัจฉาน ไปอยู่กับพวกเปรต ไปอยู่กับพวกอสูรกาย ไปอยู่กับพวกนรก ขึ้นอยู่กับว่าเราทำบาปด้วยเหตุผลอันใด...
     • “ถ้าไม่เห็นความตายก็จะไม่รีบขวนขวาย”
      เรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องที่ลึกลับ ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ เพราะหลงยึดติดกับร่างกาย ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ว่าเป็นตัวเราของเรา ก็เลยว่าจิตเป็นสิ่งที่วิเศษ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ถูกความหลงหลอกให้ไปยึดติดกับร่างกาย พอร่างกายเป็นอะ...
      • “ศาสนาสอนให้เราเห็นความจริงของกายและใจ”
       ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราดูตัวเราตอนที่เราเป็นเด็กกับตอนนี้ เราจะเห็นว่าไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่เป็นคนๆเดียวกัน ร่างกายเดียวกัน แต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกาลตามเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ เสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ เดี๋ย...
       • “น้ำขึ้นให้รีบตัก”
        ควรให้ความสำคัญต่อการทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมอ มีเวลาว่างตอนไหนก็รีบทำเสีย เพราะชีวิตของเราไม่แน่นอน จะหมดไปเมื่อไรก็ไม่รู้ เหมือนสุภาษิตที่ว่า “น้ำขึ้นให้รีบตัก” ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนน้ำกำลังขึ้น มีโอกาสทำบุญทำกุศล อย่าผัดวันประกันพรุ...
        • "บุญต้องทำอยู่ในโลกของมนุษย์"
         ช่วงนี้เป็นช่วงเช็งเม้ง เป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่จะไปเคารพศพของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ก็เลยเอาอาหารไปให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว แต่คนที่ล่วงลับไปแล้วนี้เขาไม่มีร่างกาย แล้วอาหารนี้เป็นอาหารสำหรับร่างกายของเขา แต่ร่างกายของเขาตอนนี้อยู่ในหลุมศพที...
         • “คุณค่าของสัจจะความจริง”
          ทุกครั้งที่พูดปดก็เหมือนกับเทความดีออกจากตัวเราไป เราไม่เสียดายความดีหรือ กลับไปเสียดายความรู้สึกของคนอื่น ทำไมไม่รักษาความดีของเราไว้ ให้คิดอย่างนี้ คนอื่นไม่ทุกข์เดือดร้อนเวลาที่เราทุกข์เราเดือดร้อน ถ้าไม่มีความดีเราจะลำบาก ไม่มีเครดิตนะ...
          • “คนฉลาดจะรู้จักรักษาใจของตน”
           พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน ไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถ้าต้องตายไปก่อนเวลาที่ควร ก็เป็นเพราะวิบากกรรม ทำบุญมาเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้เพียงเท่านี้ จะให้อยู่เกินบุญที่ทำไว้ไ...
           • “ยอมรับความจริง”... อ่านต่อ
            • “อย่าไปแกว่งเท้าหาเสี้ยน”
             ธรรมะการปฏิบัติทั้งหมดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การดับความทุกข์เท่านั้น ความไม่สบายใจ..ความไม่สบายใจของเราก็เกิดจากความอยาก ความอยากของเราก็เกิดจากความหลง ที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันจะทำให้เราทุกข์มากกว่า..อยู่เฉยๆดีแล้ว อย่าไปแกว่งเท้าหาเส...