26 มี.ค. 2023 เวลา 23:52
“มีวิธีเดียวที่อุทิศบุญได้คือให้ทำบุญทำทาน”
ธรรมะก่อนนอน 🌙
๗ มีนาคม ๒๕๖๔... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา