ถามใจตัวเองดู มีความสุขกับการเสียสละไหม ถ้าไม่ มันก็ไม่ได้เรียกว่า เต็มใจเสียสละ แต่โดนบังคับให้ยอมสละ ความไม่เป็นสุข มันนำมาซึ่งความไม่เต็มใจ เมื่อไม่เต็มใจ มันก็ไม่เรียกว่า เสียสละอีกต่อไป
ถ้ารู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำ เลิกใช้คำว่า เสียสละ แต่เป็น จำยอม
1 ถูกใจ
70 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา