ความคิดเห็นบนคำถาม

การที่เราเสียสละแล้ว.. เราต้องเพิ่มความระมัดระวัง.. ความอดทนอดกลั้นอีกป่าวล่ะครับ?
28 ก.พ. 2023 เวลา 11:55 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
  • ในการที่เราเสียสละเวลา มาไปสร้างบุญกุศล ประพฤติปฏิบัติธรรม ยิ่งเราตั้งสัจจะอธิษฐาน กำหนดเวลา ..ต้องมีมีความขันติอดทน อดกลั้น มีพระบวช ไปอดข้าวเจ็ดวัน ดื่มแต่น้ำเปล่า อธิษฐานขอนำกายพ่อแม่มาปฏิบัติธรรม ตื่นก็เช้าสวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ปิดวาจา แต่ยกเว้นไว้กับพระที่ท่านดู...
  • ก่อนจะเกิดการเสียสละนั้น ควรเกิดจิตใจที่ยินดี เต็มใจสละออกไปเพื่อประโยชน์บางอย่างก่อนแล้ว ทำไมต้องเพิ่มความระมัดระวัง ความอดกลั้น
    หรือว่าสิ่งที่ทำไปจริงๆแล้วไม่ใช่การเสียสละ
    2
  • ถามใจตัวเองดู มีความสุขกับการเสียสละไหม ถ้าไม่ มันก็ไม่ได้เรียกว่า เต็มใจเสียสละ แต่โดนบังคับให้ยอมสละ ความไม่เป็นสุข มันนำมาซึ่งความไม่เต็มใจ เมื่อไม่เต็มใจ มันก็ไม่เรียกว่า เสียสละอีกต่อไป
    ถ้ารู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำ เลิกใช้คำว่า เสียสละ แต่เ...