ก่อนจะเกิดการเสียสละนั้น ควรเกิดจิตใจที่ยินดี เต็มใจสละออกไปเพื่อประโยชน์บางอย่างก่อนแล้ว ทำไมต้องเพิ่มความระมัดระวัง ความอดกลั้น
หรือว่าสิ่งที่ทำไปจริงๆแล้วไม่ใช่การเสียสละ
2
2 ถูกใจ
89 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา