6 มี.ค. 2023 เวลา 05:20 • หนังสือ

[15min read] The Design Thinking Playbook (DTP) #2

พักทาน (อาหารสมอง) มื้อเที่ยงวันนี้
ยังอยู่กับ DTP (หน้า9)
เป็นการ Think Again เกี่ยวกับ วิธีคิด กระบวนการคิด ไปสู่ การแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น
1. สร้างศักยภาพต่อเนื่อง / เพิ่มโอกาสทางการตลาดที่ขยายตัวได้
2. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
3. ตระหนักรู้ถึงกระบวนการ
4. ร่วมมือกัน (อย่าทำอะไรคนเดียว)
5. ทบทวนสิ่งที่ทำ : คิดดีแล้วหรือยัง หรือยัง หรือยัง 555555
เราชอบข้อสุดท้ายที่สุด เพราะเป็นคนใจร้อน ไม่รอบคอบ ไม่ค่อยจดจ่อ
การย้ำให้ตัวเองทบทวนสิ่งที่คิด วางแผน และทำ ซ้ำๆ ก็ช่วยให้เราเห็นบางอย่างที่อาจจะพลาดหรือตกหล่นไป
ให้ทบทวนเสมอ
ภาพด้านล่าง รวมภาพของหน้า 8 เกี่ยวกับวิธีคิด ที่สำคัญเชิงการออกแบบเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้อ่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสนุกๆ นี้ค่ะ :D
โฆษณา