4 มี.ค. 2023 เวลา 03:47 • ความคิดเห็น
เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในที่ทำงาน ก็คงชั่วคราวหรือบางสถานการณ์เท่านั้น
แล้วแต่บทบาทหน้าที่ของเราด้วย บางครั้งเป็นตัวเอก ตัวรอง ตัวประกอบก็ว่ากันไป ที่สำคัญต้องรู้จักวิธีคิด ปรับกันไปค่ะ
โฆษณา