4 มี.ค. 2023 เวลา 18:49 • ไลฟ์สไตล์
เข้าใจเลย อาจจะต้องหาเวลาเปิดอกเปิดใจคุยกัน แบ่งเวลาเล่นโทรศัพท์ให้ชัดเจน ปันหาคือต้องดูว่าคนอื่นเค้าเห็นด้วยกับเราไหม มองเหมือนกับเราไหม ถ้าไม่อาจจะยาก
โฆษณา