10 มี.ค. 2023 เวลา 04:00 • ข่าวรอบโลก

'สหรัฐ' ยืนยัน ไม่ยุติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ 'จีน'

สหรัฐยืนยันไม่ต้องการยุติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน แต่ต้องการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัวขึ้นและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งผลิตที่เดียวมากเกินไป
โฆษณา