10 มี.ค. 2023 เวลา 04:15 • ครอบครัว & เด็ก
คุณภาพของผู้ที่ดูแล และใช้เวลาอยู่กับเด็กมากที่สุดค่ะ ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ผู้ปกครองอื่น คนเลี้ยง หรือคุณครูค่ะ
โฆษณา