อ่านไปถึงคำที่มีเชิงอรรถแล้วลงไปอ่านคำอธิบายค่ะ แต่ถ้าเป็นเชิงอรรถอ้างอิงเฉยๆ ก็ข้ามไปเลยค่ะ
โฆษณา