12 มี.ค. 2023 เวลา 05:21 • ครอบครัว & เด็ก
หาทางออกมาจากบ้านเขาค่ะ บ้านเป็นบ้านของเขา เขาจะทำอะไรก็ได้ กฎหมายให้สิทธิ์เจ้าของบ้านมากกว่าอยู่แล้วค่ะ ส่วนเรื่องคุณธรรม มโนธรรม บาปกรรม มนุษยธรรม จริยธรรม มารยาท และอื่นๆ ที่คนดีๆพึงปฏิบัติ หรือเราเห็นว่าเขาควรจะทำ เป็นเรื่องพิสูจน์ยาก มองไม่เห็น เห็นผลช้า เขามีสิทธิ์ที่จะไ่ม่ทำและไม่เขื่อในพื้นที่ๆ เป็นของเขาค่ะ พูดไปก็เปล่าประโยชน์
โฆษณา