13 มี.ค. 2023 เวลา 00:07 • ความคิดเห็น
พยายามไม่ตัดสิน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทุกอย่างโดยเฉพาะคน เมื่อไม่ตัดสิน มาตราฐานความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นก็จะลดน้อยลงไปด้วย
โฆษณา