พยายามไม่ตัดสิน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทุกอย่างโดยเฉพาะคน เมื่อไม่ตัดสิน มาตราฐานความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นก็จะลดน้อยลงไปด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา