ปั๊กเป็นน้องสุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กที่เป็นที่รู้จักจากใบหน้าที่สั้นและเหี่ยวย่น หางบิดเป็นเกลียว ด้วยลักษณะนิสัยที่ขี้เล่นอ่อนโยนทำให้น้องปั๊กชนะใจคนรักสุนัขทั่วโลกมาหลายร้อยปี อย่างไรก็ตามเรื่องราวของปั๊กยังมีด้านมืดที่หลายคนอาจไม่รู้ เรื่องราวที่น้องต้องเจ็บปวดซึ่งมาจากผลเสียของการคัดเลือกพันธุ์
1
การคัดเลือกสายพันธ์ที่แลกมากับการพิการของน้องหมา
1
ปั๊กเป็นสุนัขสายพันธ์โบราณจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่แต่เดิมก็มีลักษณะเหมือนสุนัขทั่วไป อย่างไรก็ตามนักเพาะพันธ์ได้พยายามคัดเลือกสายพันธ์ (Selective Breeding) เพื่อให้สุนัขรุ่นหลังๆ มีแต่ลักษณะภายนอกอันเป็นเอกลักษณ์ของปั๊กเท่านั้น แต่เดิมการคัดเลือกพันธุ์เป็นกระบวนการที่มนุษย์จงใจเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อผลิตลูกหลานที่มีลักษณะดังกล่าว เช่น ร่างกายสูงใหญ่ทนสภาพอากาศได้ดี สามารถสิ่งได้ไวขึ้น หรือดมกลิ่นได้ดีขึ้นเพื่อช่วยงานของมนุษย์
2
ในปัจจุบันนักเพาะพันธ์เริ่มคัดเลือกสายพันธ์โดยเน้นรูปร่างหน้าตามากขึ้น ในกรณีของปั๊กก็เช่นกันนักเพาะพันธุ์ได้คัดเลือกลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมมาหลายรุ่น เพื่อให้ได้รูปลักษณ์หน้าแบน มีรอยย่น หางหยิก ตลอดจนบุคลิกที่น่ารักและขี้เล่นของปั๊กอย่างในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะทางกายภาพดังกล่าวนับเป็นลักษณะที่เสื่อมถอย (Deform) และมีข้อเสียหลายๆอย่างด้วยกัน
1
ข้อเสียที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของการคัดเลือกพันธุ์ปั๊กคือปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะทางกายภาพของปั๊ก ปั๊กมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา และการติดเชื้อที่ผิวหนัง เนื่องจากใบหน้าที่แบนราบและผิวหนังที่เหี่ยวย่น จมูกสั้นที่ทำให้น่ารักและโดดเด่นแต่ทำให้หายใจลำบากโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนหรือชื้น นี่อาจเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงสำหรับสุนัขปั๊กและอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาอย่างมาก ในปี 2016 นักวิจัยพบว่ากว่า 70% ของปั๊กจะมีอาการผิดปกติทางกายภาพอย่างน้อย 1 อย่าง
1
ปัญหาอีกประการหนึ่งของการคัดเลือกพันธุ์ปั๊กก็คือก่อให้เกิดโอกาสที่จะถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ ตัวอย่างเช่น ปั๊กหลายตัวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและมีปัญหาในการเคลื่อนไหว ความผิดปกตินี้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการคัดเลือกพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่อุบัติการณ์ของความผิดปกติในสายพันธุ์ที่สูงขึ้น
1
จริยธรรมในการเพาะพันธ์
1
แม้ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้ปั๊กเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รักของคนรักสัตว์ทั่วโลก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงคือต้องตระหนักถึงปัญหาสุขภาพรวมทั้งผลเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการคัดเลือกพันธุ์ นอกจากนี้นักเพาะพันธุ์จะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เมื่อผสมพันธุ์ แทนที่จะเน้นที่ลักษณะทางกายภาพหรือความสวยงามเพียงอย่างเดียว
2
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 28
    โฆษณา