ความคิดความกังวลที่ทำให้เกิดความทุกข์ ตัวเดียวเลยครับไม่มีสิ่งอื่นมากกว่านี้แล้ว
โฆษณา