#หญ้าหวาน กินแทนน้ำตาลได้ ไม่อ้วน! แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะในกระบวนการผลิตปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์น้อยกว่า #น้ำตาลทราย ถึง 29%
ไม่นานมานี้ มีงานวิจัยใหม่จาก University of Surrey เมืองกิลฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจาก “หญ้าหวาน” เป็นที่รู้จักกันดีว่าสามารถให้รสชาติหวานในระดับเดียวกับน้ำตาล แต่มีแคลอรีน้อยมากหรือไม่มีเลย
1
อีกทั้งกระบวนการปลูกและผลิต “สารสกัดจากหญ้าหวาน” ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ กล่าวคือใช้ที่ดินการเกษตรในการปลูกน้อยกว่า ใช้น้ำน้อยกว่า และใช้วัตถุดิบในการผลิตน้อยกว่าอ้อยหรือข้าวโพด โดยสารสกัดจากหญ้าหวานผ่านกระบวนการน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการนำอ้อยไปผ่านกระบวนการการผลิตจนออกมาเป็นน้ำตาลทราย
อีกทั้งมีข้อมูลจาก Pure Circle ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหญ้าหวานรายใหญ่ที่สุด พบว่า กระบวนกการผลิตสารสกัดหญ้าหวานนั้น ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าการผลิตน้ำเชื่อมข้าวโพดถึง 79%, น้อยกว่าการผลิตน้ำตาลหัวบีท 55% และน้อยกว่าการผลิตน้ำตาลทราย 29% ต่อหน่วยความหวาน
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากบริษัทคาร์กิลล์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานหลายชนิด พบว่า การทำไร่หญ้าหวานมีคะแนนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลชนิดอื่นๆ ทั้งในแง่ของการใช้ที่ดินทำการเกษตร, ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การสูญเสียโอโซน และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ
ทีมนักวิจัยยังระบุอีกว่า การผลิต “สตีวิออลไกลโคไซด์” ที่เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ น้อยกว่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย โดยมีการประเมินด้วยว่าการใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลทรายในครัวเรือน อาจมีส่วนช่วยลดการใช้ที่ดินเกษตรกรรมและการใช้น้ำในวงจรของอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลได้
อ่านต่อ :
กราฟิก : รัตนากร หัวเวียง
18 ถูกใจ
4 แชร์
1.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...