ก่อนกระจายออกไปประดิษฐานทั่วชมพูทวีป
สถานที่นี้ เป็นสถานที่ตั้งเสาหลักเมืองราชคฤห์ในอดีต
เวลาจัดพิธีใหญ่ก็จะเชิญเหล่าชฏิลมาทำพิธีบูชาพญานาคที่นี่
เมืองราชคฤห์จึงมีสถานที่ศักดิ์สิทธ์ประจำเมืองอยู่ที่จุดนี้
ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ปรากฏว่ามีการไปเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
มาประดิษฐ์สถานใว้ที่ Ajatashatru Stupa
ในเมืองโดยพระเจ้าอชาติศัตรู
เเต่ภายหลังพระมหากัสสปเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จึงให้ย้ายมาไว้ที่นี่
จนถึงสมัยพระเจ้าอโศก
จึงขุดค้นแล้วกระจายออกไปไว้ทั่วชมพูทวีป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...