'ซีเซียม-137'  กัมมันตรังสี มีค่าครึ่งชีวิต 30 ปี สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเป็นอย่างมาก มาเช็กอาการเบื้องต้น ซึ่งอาจสัมผัส กัมมันตภาพรังสี โดยไม่รู้ตัว เพราะ “ไม่มีทั้งกลิ่นและสี”  อาจกระทบสุขภาพหนักไม่ตายก็เกิดมะเร็ง!
4 ถูกใจ
1.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา