23 มี.ค. 2023 เวลา 13:10 • ปรัชญา
กมมุนาวตตีโลโล
สัตว์โลกบ่อมเป็นไปตามกรรม
🙏ทำดีได้ดี.ทำชั่วได้ชั่ว🖤🤍🤎💜💙💚💛🧡คิดดี.พูดดี.ทำดี.=กายกรรม.วจีกรรม.มโนกรรม+บุญดีสวรรค์สุข-บาปชี่วนรกทุกข์คนเราทำเอาได้ครับ
1
โฆษณา