คำถาม

อย่างที่ทราบกันดีว่าศีลธรรมคือบ่อเกิดของความดี ซึ่งศีลธรรมมีบ่อเกิดมาจากศาสนาดังนั้นจึงไม่มีบรรทัดฐานในการตีความว่า"ความดี"คืออะไรอยากทราบว่าแต่ละท่านให้ความหมายหรือตีความคำว่า "ความดี"อย่างไรบ้างครับ
22 มี.ค. เวลา 10:04 • ปรัชญา • 27 คำตอบ
คำตอบ (27)
 • วัฒนธรรมทางสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงเรื่องระบบการรอหลอมกล่อมเกลา
  socialization ของเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรู้ขึ้นทุกวัยในสังคมนั้นๆ ให้มีความเชื่อความศรัทธาความมุ่งหมายในเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อสังคมที่ตนรัก...
  • 1
  • สิ่งที่เป็นประโยคต่อตนเองเเละผู้อื่น
   • ความดีไม่ได้บอกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วครับความดีคือการกระทำแล้วทำให้ผู้อื่นและผู้กระทำพึงพอใจหรือมีความสุขโดยไม่ได้แบ่งแยกเพศ ศาสนา ชนชั้นวรรณะครับ
    • 1
    • ฉันเชื่อว่า ความดี คือ ความรู้สึกที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว ว่าเรื่องอะไรที่มีเหตุที่เราต้องทำแบบไหน ให้อยู่ในคำว่า ศีลธรรม และ คำว่าดี ลึกๆสามัญสำนึกคำว่า ตรงกลางที่ควรจะทำให้ลงคำดีที่สุด ทุกคนทราบกันอยู่แล้ว
     สำหรับฉัน คำว่า ศีลธรรม ความดี คือ ตรงกลางในเหตุที่ควรทำ เพื่อให้เกียต...
     • 1
     • ความดีคือสิ่งที่คนหมู่มากกำหนด
      ถ้าคนบอกว่าการฆ่า คือ​ ความดี​ มันก็คือความดี
      ถ้าคนบอกว่าการช่วยเหลือ​ คือ​ ความดี​ มันก็คือความดี
      ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ขัดแย้งกับคนส่วนมากคุณก็ยังเป็นคนดี​ เพราะคนส่วนมาก...
      • 2
      • สำหรับเราคำว่า​ ดี​ นั้น​คือ​ เราไม่สร้างความเดือดร้อนไห้ใคร​ ยึดติดในศิล5​.คิดบวก.ทำงานสุจริต.​ไม่ด่าว่าใคร.ก์พอ.
       • 1
       • ทำอะไรแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่น แล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องการ นั้นละความดี
        • ทางพุทธ เรียกการทำความดีว่า กุศล มักใช้คู่กับคำว่าบุญ ฉะนั้นการทำบุญกุศลแปลว่าการทำความดีแล้วเกิดความสบายใจ ซึ่งมี 10 อย่างเรียกว่า กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแห่งกรรมดี,ทางทำดี, ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล, กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ ได้แก่ ทางกาย3 ทางคำพูด4 และทา...
         • 1
         • ความ ดี....อยู่ที่การตีความ
          บางคน ยึดถูกผิด ขาวดำ เหตุผลกฎเกณฑ์ ก็คิดว่าดีว่าถูก แต่ไร้น้ำใจ ไม่มีเมตตา ชีวิตมีแต่เรื่อง...
          • 2
          • กมมุนาวตตีโลโล
           สัตว์โลกบ่อมเป็นไปตามกรรม
           🙏ทำดีได้ดี.ทำชั่วได้ชั่ว🖤🤍🤎💜💙💚💛🧡คิดดี.พูดดี.ทำดี.=กายกรรม.วจีกรรม.มโนกรรม+บุญดีสวรรค์สุข-บาปชี่วนรกทุกข์คนเราทำเอาได้ครับ
           1
           • 2