24 มี.ค. 2023 เวลา 07:35 • ปรัชญา
ความดีไม่ได้บอกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วครับความดีคือการกระทำแล้วทำให้ผู้อื่นและผู้กระทำพึงพอใจหรือมีความสุขโดยไม่ได้แบ่งแยกเพศ ศาสนา ชนชั้นวรรณะครับ
โฆษณา