24 มี.ค. 2023 เวลา 05:18 • ปรัชญา
ฉันเชื่อว่า ความดี คือ ความรู้สึกที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว ว่าเรื่องอะไรที่มีเหตุที่เราต้องทำแบบไหน ให้อยู่ในคำว่า ศีลธรรม และ คำว่าดี ลึกๆสามัญสำนึกคำว่า ตรงกลางที่ควรจะทำให้ลงคำดีที่สุด ทุกคนทราบกันอยู่แล้ว
สำหรับฉัน คำว่า ศีลธรรม ความดี คือ ตรงกลางในเหตุที่ควรทำ เพื่อให้เกียตริตัวเองและให้เกียตริคนอื่น ให้ดำรงอยู่ในความถูกต้อง เหมือน กฏ หรือ สัญญา ที่เราต้องมาตกลงกัน ยื่นข้อเสนอในเหตุว่าเราต้องการแบบไหน เขาต้องการแบบไหนในความชัดเจนที่ต้องยอมรับกัน และตกลงร่วมกัน ค่ะ 😊😊😊
โฆษณา