อุปสงค์ความต้องการลูกจ้าง น้อยกว่าอุปทานเด็กจบใหม่ที่ต้องการงาน
12
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา