ต้องพิจารณาก่อนว่า อะไรถึงเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์รวยครับ บางทีเห็นภายนอกว่ามีทรัพย์สินเยอะแต่อาจมีหนี้เยอะ ดังนั้นส่วนใหญ่จะดูที่ net worth มูลค่าสุทธิ
ส่วนอะไรที่ว่าคนรวยถึงน้อย อันนี้เป็นความคิดเห็นคิดว่าสังคมไม่เอื้ออำนวยให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในการสร้างตัวครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา