ด้าน Healthcare คนแรกของไทย
รางวัลครั้งแรกที่มีสาขา Most Influential MarTech Leader Thailand มอบโดยทาง International Business Magazine (Intlbm) นิตยสารชั้นนำสายธุรกิจและการเงิน จากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ที่มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของรางวัล ได้รับเลือกให้ Teeraphol Ambhai (ธีรพล อำไพ) ได้รับรางวัลเป็นของแรกสุดในสาขาบุคคลของรางวัลประจำปี 2023 จากผลงานอันโดดเด่นด้าน MarTech ของ HealthCare
Teeraphol Ambhai (ธีรพล อำไพ) คือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มี Passion ในการทำ SEO มานานกว่า 12 ปี หนึ่งในผู้สร้างความสำเร็จผ่านการให้คำปรึกษาขององค์กรมากกว่า 33 แห่งผ่าน 22 ประเภทธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็น SME และ Startup เพื่อจุดประสงค์ในการยกระดับของธุรกิจเหล่านี้ให้มีความเข้าใจในด้าน SEO และนำไปใช้ได้จริง)
ปัจจุบัน Teeraphol Ambhai ทำงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในตำแหน่ง Head of Search Experience ที่มีหน้าที่ดูแลในส่วนของ Search Marketing (หรือที่เข้าใจง่ายๆ คือ SEO และ SEM) ช่วยสร้างผลงานให้โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ ผ่านความเข้าใจเชิงลึกและความสร้างสรรค์ในการมีแนวคิดใหม่ๆ และพยายามเชื่อมโยงกับการตลาดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดเป็นความสำเร็จแบบยั่งยืน ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก D.Com.Arts. สาขา Marketing Communication มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยก่อนหน้าตำแหน่งนี้รับหน้าที่ดูแลในส่วนของ Social Media ในตำแหน่ง Head of Social Media ที่ร่วมกับทีมเป็นส่วนหนึ่งที่คว้ารางวัลมามากกว่า 50 ตัว (โดยได้รางวัลในด้าน Social Media เกือบครบทุกรางวัลของไทยและในระดับเอเชีย) พร้อมทำให้ Facebook ของรพ. บำรุงราษฎร์เป็น Facebook โรงพยาบาลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกและช่องทางอื่นๆ อยู่ใน Top 4 (Instagram, YouTube,Twitter) และได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับด้าน Search Marketing คือ Thailand Digital Transformation Awards 2022: Customer Experience
1 ถูกใจ
6 แชร์
271 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา