27 มี.ค. 2023 เวลา 02:53 • การเกษตร

โครงการชลประทานพังงา ชี้แจง ทำนบดินบางเตย ใช้ส่งน้ำได้ตามปกติ

INTERVIEW: โครงการชลประทานพังงา ชี้แจง ทำนบดินบางเตย ใช้ส่งน้ำได้ตามปกติ บ่อพักน้ำใช้งานได้
ฐปณีย์ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา กรณีมีผู้ร้องเรียนทำนบดินบางเตยใช้งานไม่ได้ โดย นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่า โครงการทำนบดินบางเตย ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ใช้ส่งน้ำได้ตามปกติ บ่อพักน้ำใช้งานได้ แต่น้ำไปไม่ถึงปลายสายจากเหตุผลเรื่องปริมาณน้ำ จากฝนทิ้งช่วง และการขาดความเข้าใจในการใช้น้ำ ล่าสุดได้มีการหารือกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าใจปัญหา และวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ โดยได้บรรเทาความขาดแคลนเบื้องต้นด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปเติมในบ่อพักให้ประชาชน และมีแผนสำรองต่างๆ เพื่อความมั่นใจว่าประชาชนในบริเวณดังกล่าวจะไม่ขาดแคลนน้ำ
#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์
โฆษณา