27 มี.ค. 2023 เวลา 08:35
"The Power of Habit" เป็นหนังสือของ Charles Duhigg ที่สำรวจวิทยาศาสตร์ของการสร้างนิสัยและวิธีที่เราสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของเรา นี่คือขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถทำได้จากหนังสื... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา