Microsoft Human Factor Lab ได้ทำการศึกษาอาสาสมัคร 14 คน ให้ทำการประชุมออนไลน์เป็นเวลา 2 วัน โดย
1
  • 1.
    วันแรก ให้ประชุม 4 ประชุมติดต่อวัน ประชุมละ 30 นาที
  • 2.
    วันที่สอง ประชุม 4 ประชุม ครั้งละ 30 นาที เหมือนกัน แต่มีช่วงเบรก เบรกละ 10 นาที
ผู้ประชุมแต่ละรายจะถูกสวมเครื่องวัด EEG บนหัว เพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าในสมอง
ผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างสองวันพบว่า
- โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เข้าประชุมในวันแรกที่ไม่มีการพัก มีความเครียดสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ คลื่นสมอง Alpha มีความไม่สมดุล ซึ่งส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมอย่างมีส่วนร่วมได้ไม่ดี
1
- ส่วนในวันที่สอง ความเครียดดูน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสมองมีเวลาได้พัก และความสมดุลของคลื่น Alpha ที่สูงกว่า แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมได้ดีกว่า
1
ถ้าเป็นไปได้ เราจึงไม่ควรพยายามประชุมติดต่อกัน และพยายามจัดให้มีช่วงเบรกระหว่างการประชุม เพื่อประสิทธิภาพของการประชุมที่ดีขึ้น
อ้างอิง :
25 ถูกใจ
25 แชร์
3.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 25
    โฆษณา