🟢อันดับแรกต้องดูก่อนเลยครับว่าหลังหมดวาระแล้วรัฐธรรมนูญยังเป็นฉบับเดิมอยู่ไหม?
ถ้ายังเป็นฉบับเดิมแน่นอนครับว่าต้องยึดตามฉบับเดิมมาจากการแต่งตั้งทั้ง 250 คน
แต่หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว
ผมคาดการณ์ว่า ส.ว (สมาชิกวุฒิสภา)
น่าจะมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งและเลือกตั้งครึ่งหนึ่ง เหมือนกับที่เคยเป็นมาในอดีต
#หลากเสียงในสภาหลากลีลาประชาธิปไตย
💚💙💜🩵💛 ❤️🧡
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา