เพราะรัฐบาลกดค่าแรงให้ต่ำ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อส่งออก
2
  • 2
โฆษณา