โลกปัจจุบันเป็นโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการร้านอาหารด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมและด้วยกำลังคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายสาขา และต้องการการดูแลอย่างทั่วถึง
สาเหตุหลักที่ทำให้ร้านอาหารเหล่านี้เกิดต้นทุนที่สูงและรายได้ที่ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุม ตามความต้องการของลูกค้าไม่ทันและไม่ตรงจุด เราขอแนะนำ 5 โซลูชั่นจากเอไอ ที่จะเป็นทางออกที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำ และประสิทธิภาพให้ทุกแง่มุมของร้านอาหารดีขึ้นได้ พร้อมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
รู้จัก 5 เอไอโซลูชั่นเพื่อร้านอาหาร ตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ร้านอาหารต้องเจอ เพื่อสร้างกำไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ไปอ่านพร้อม ๆ กันในบทความนี้
1. Demand Forecasting
ความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เทรนด์ใหม่ ๆ ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ​ ที่ตั้งของร้าน หรือช่วงเวลาของแต่ละวัน ก็ล้วนมีผลกระทบกับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งสิ้น การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือจึงช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารได้
โซลูชัน Demand Forecasting ใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ โดยเข้ามาช่วยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
 • หาแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูล ซึ่งอาจหลุดรอดผ่านสายตาของเราไปได้
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายย้อนหลัง พยากรณ์อากาศ เทศกาล วันหยุด เทรนด์ และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อคาดการณ์เมนูที่น่าจะเป็นที่ต้องการ และความหนาแน่นของลูกค้าในแต่ละวันและช่วงเวลา ให้ร้านเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบและจำนวนพนักงานในแต่ละวัน
 • วิเคราะห์เพื่อตั้งราคาอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา (Price Wars) เพื่อให้ร้านบริหารต้นทุนทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ร้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยอาหารและบริการที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจให้ลูกค้าและนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด
2. AI Assortment
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ มักจะพบเจอปัญหาการเลือกนำเมนูอาหารที่หลากหลายมาวางจำหน่ายในร้าน การมีเมนูอาหารที่มากเกินไปแต่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบเหลือทิ้ง และยอดขายของร้านตกต่ำเนื่องจากดึงดูดลูกค้าได้ไม่ดีพอ แต่การมีเมนูน้อยเกินไป ก็อาจทำให้เสียโอกาสในการขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง
ปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขได้ด้วยโซลูชัน AI Assortment โซลูชันที่จะช่วยแนะนำ Product Mix หรือกลุ่มเมนูที่เหมาะจะไปวางขายในแต่ละสาขา ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในสาขานั้น ๆ มากที่สุด และมีแนวโน้มที่จะสร้างยอดขายเพิ่มสูงสุดให้แต่ละสาขาได้
โดยเราจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้แมชชีนเลิร์นนิงที่พัฒนามาแบบ Customized เฉพาะเพื่อแต่ละธุรกิจ มาช่วยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
 • เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อัตโนมัติ
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ความต้องการของลูกค้า ความต้องการตามฤดูกาล และกำไรที่ได้จากแต่ละเมนู เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแต่ละเมนูในร้าน ดูว่าเมนูไหนที่จะอยู่หรือจะไป เพื่อให้ได้ Product Mix ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสาขา
 • ช่วยเตรียมข้อมูลเชิงลึกให้พร้อม เพื่อให้ร้านทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพื่อตามทันความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ลดขยะจากวัตถุดิบส่วนเกินจากเมนูที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้
3. Inventory Management
การมีคลังวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจำเป็นมาก การจัดการคลังวัตถุดิบหรือ Inventory Management ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ร้านอาหารควรให้ความสำคัญ
โซลูชัน Inventory Management ใช้เอไอเข้ามาช่วยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
 • ติดตามคลังและจำนวนวัตถุดิบในสต๊อกแบบเรียลไทม์ เพื่อดูว่ามีวัตถุดิบเหลือเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ และควรสั่งวัตถุดิบเพิ่มตอนไหน จัดสรรดูแลคลังวัตถุดิบและเติมสินค้าได้อย่างแม่นยำและคุ้มทุน
 • ดูแลคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
 • เตรียมพร้อมคลังสินค้าให้ปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น
ความสามารถเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนจากวัตถุดิบส่วนเกินในสต๊อก ลดการเสียโอกาสในการขาย ลดต้นทุน ทรัพยากรคน และเวลาที่ต้องใช้จัดการดูแลคลังวัตถุดิบ และลดเวลาที่ต้องรอคอยสินค้าลง
ให้จัดการคลังได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
4. AI Ordering
AI Ordering เป็นโซลูชันที่เข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการสั่งวัตถุดิบโดยตรง โดยจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
 • วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น เทรนด์ ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลของ Supplier ระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อคาดการณ์ความต้องการให้แม่นยำ
 • ติดตามคลังวัตถุดิบ และวางแผนการสั่งวัตถุดิบที่ต้องใช้ให้ทัน ป้องกันวัตถุดิบขาดสต๊อก หรือสั่งมาเยอะเกินไป
 • วิเคราะห์เพื่อเลือกสั่งจาก Supplier ที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มทุนที่สุด
ซึ่งทั้งหมดที่จะช่วยลดต้นทุนของร้าน และเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้สูงสุด
(อ่านบทความเกี่ยวกับโซลูชัน AI Ordering แบบเจาะลึกได้ที่: https://www.sertiscorp.com/th/post/ai-ordering-ai-powered-solution-to-transform-restaurant-businesses)
5. Warehouse Management
การจัดการดูแลคลังวัตถุดิบโดยรวมของทุกสาขา ช่วยให้เห็นภาพกว้างของการปฏิบัติงานรายวัน และสามารถวางแผนระยะยาวได้ ซึ่งเป็นอีกแง่มุมสำคัญของร้านอาหาร ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีเอไอด้วยเช่นกัน
โซลูชัน Warehouse Management จะช่วยดูแลภาพรวมของคลังวัตถุดิบหลัก ที่ทำการแจกจ่ายวัตถุดิบไปที่ร้านอาหารแต่ละสาขา และคลังวัตถุดิบในสาขาย่อยให้สอดคล้องกัน Warehouse Management จะใช้เอไอเข้ามาช่วยทำหน้าที่ต่อไปนี้:
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ความต้องการ และปัจจัยด้านการขนส่ง สภาพอากาศ เพื่อคาดการณ์ความต้องการ
 • วางแผนการสั่งวัตถุดิบด้วยการคำนวณจำนวนการสั่งที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
 • ออกแบบการจัดวางวัตถุดิบในคลังเพื่อใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุด จัดเก็บวัตถุดิบตามความสำคัญและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาในการจัดการวัตถุดิบและจัดเตรียมออร์เดอร์
 • วางแผนการเลือกเส้นทางการขนส่ง และวางแผนการแจกจ่ายวัตถุดิบไปแต่ละสาขาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสาขานั้น ๆ ได้สูงสุด
ความสามารถทั้งหมดนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดูแลควบคุมวัตถุดิบไม่ให้ขาดสต๊อก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจในบริการของร้าน ลดต้นทุนทรัพยากรเวลาและบุคคลในกระบวนการ และเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและจัดการคลังวัตถุดิบอย่างครอบคลุม
เอไอโซลูชั่นทั้ง 5 นี้ ช่วยให้ร้านอาหารมีหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็น เมื่อนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันก็สามารถพลิกโฉมร้านอาหารให้เป็นที่หนึ่งท่ามกลางคู่แข่งและสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเพื่อร้านอาหารจากเซอร์ทิสได้ที่:
1 ถูกใจ
1 แชร์
147 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
 • 1
  โฆษณา