ควรประเมินตนเอง ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากเพียงใดที่จะสามารถให้ความเข้าใจกับคู่สนทนาในทิศทางที่ถูกต้องต่อไปหรือไม่ถ้าเราทำไม่ได้ก็ ควรยุติการสนทนา และมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้มากกว่า หรือให้นักจิตวิทยาเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนี้ให้คำปรึกษาจะดีที่สุดครับ
มิตรสหายก็รักกันอยู่ทุกเวลา พี่น้องที่เกิดมาก็ช่วยเหลือกัน ในยามทุกข์ยากลำบาก
3 ถูกใจ
114 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา