กินยาดักไว้ก่อนนั้นดีหรือไม่?

การทานยาดักไว้ก่อนถือเป็นความเชื่อที่ "ไม่ถูกต้อง" เพราะการออกฤทธิ์ของยานั้นคือการรักษา หรือ บรรเทา มิใช่เพื่อการป้องกัน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชสนเทศ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
รวมถึงการกินยาเกินความจำเป็นอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยาได้
เช่น หากท่านทานยาพาราเซตามอนเกิน 2 กรัม / วัน หรือทานติดต่อกันเกิน 5 วัน
อาจส่งผลให้ตับทำงานหนัก และเสี่ยงต่อการเป็นตับอักเสบได้
ดังนั้น เราควรรับประทานยาเมื่อมีความจำเป็น และหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัช ก่อนรับประทานทุกครั้ง
#ศูนย์ศรีพัฒน์ #ยา #แบ่งยา
อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชสนเทศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
โฆษณา