18 เม.ย. 2023 เวลา 13:02 • สุขภาพ

ลืมกินยามื้อหนึ่งแล้ว สามารถรวบยอดไปกินมื้อถัดไปได้ ?

#ศูนย์ศรีพัฒน์ #ยา #ลืมกินยา
อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชสนเทศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หากท่านลืมทานยาในมื้อแรก ท่านไม่ควรรวบยอดไปทานสำหรับมื้อถัดไปเนื่องจากขนาดของยาที่ได้รับนั้น อาจจะเกิดขนาดสำหรับการรักษา
สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
โฆษณา