เกิดจากใจเราเอง ใช้ชีวิตในแต่ละวัน อย่างเข้าใจ
อะไรก็ไม่แน่นอน ไม่ไปยึด ไปถืออะไร ไม่ต้องถึงกับปลง แต่ไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไร กับใคร ลดตัณหาคือความอยากต่างๆ ชีวิตก็ไม่ทุกข์มากนัก
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา