7 เม.ย. 2023 เวลา 00:59 • ประวัติศาสตร์
เพราะโซเวียตก่อตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานแนวคิดของคอมมิวนิสต์แต่แรกแล้ว มันจึงเป็นคอมมิวนิสต์
.
อืมมม.. ผมเคยได้ยินมาว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยนะ
ส่วนที่ว่าทำไมบทสรุปมันต่างกัน ถึงจะมีแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมเหมือนกัน ก็คงเพราะ อันนึงเป็นแนวคิดทางการเมือง(คอมมิวนิสต์กับเสรีนิยม) ส่วนอีกอันนึงเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจ(สังคมนิยมกับทุนนิยม)
กับเอาจริง ๆ พวกมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันซะเท่าไหร่ (ว่ากันในแง่เศรษฐกิจนะ) ผมเข้าใจแบบนี้นะ ถึงพวกนั้นจะเชื่อว่าคนเท่าเทียมกัน แต่พวกเสรีนิยมเห็นว่าคนเท่าเทียมกันในแง่โอกาส(ที่จะหา) พวกนี้จึงปล่อยให้คนแข่งกันหาให้กับตัวเอง ส่วนพวกคอมมิวนิสต์เชื่อว่าคนเท่าเทียมกันในแง่โอกาสที่จะได้(เพราะคนหาได้ไม่เก่งเท่ากัน) ฉะนั้นพวกนี้จึงอยากให้คนหามารวมกันไว้ส่วนกลางก่อน แล้วค่อยเอามาแบ่งปันกันอย่างเท่า ๆ กัน พวกนี้จึงต้องมีการควบคุมเศรษฐกิจจากส่วนกลาง
.
ในยุคสมัยของเรานี้ ในความเห็นผม ผมว่าพวกนั้นก็ถูกทั้งคู่และก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ ถ้าปล่อยให้คนแข่งกันไป ๆ สุดท้ายก็จะมีคนตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นเจ้าอยู่ดี แต่ถ้าจะควบคุมกันไปซะหมด ก็คงไม่มีใครอยากทำงานในที่สุด แต่ไม่ว่าจะยังไง ๆ สุดท้ายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าระบบไหน เราก็ต้องมีรัฐ คอยเก็บภาษีจากคนทุกคนไปไว้ที่ส่วนกลางแล้วค่อยเอามาแบ่งกันในรูปของนโยบายสาธารณะอีกอยู่ดีนั่นแหละ
หากเรามีวิธีที่คนเราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องแข่งขันกันมาก ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องถูกกำกับควบคุมไปซะทุกอย่าง พอ ๆ กันนั้นการเข้าถึงประโยชน์ของแรงงานมนุษย์ที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือยในศตวรรษนี้ก็ไม่เลื่อมล้ำกันมาก ขณะเดียวกันเสรีภาพของมนุษย์ก็ไม่ถูกริดรอนไป ผมว่าถ้าทำได้แบบนั้นแหละจะดีที่สุด
โฆษณา