อยู่บ้านกับครอบครัวและหมู่ญาติ
ไม่เที่ยวเพราะบ้านเมืองมันไม่สงบ คนบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง มีโอกาสตายสูงและตลอดเวลา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา