12 เม.ย. 2023 เวลา 00:29 • ไลฟ์สไตล์

สิริมงคลชีวิตร่วมร้องเพลงต่อหน้าพระพักตร์พระราชา พระราชินีสวีเดน

โฆษณา