14 เม.ย. 2023 เวลา 00:22 • ปรัชญา

คำพ่อสอน...มรดกทางความคิด

สวัสดีวันปีใหม่ คนไทยทุกคน
Happy New Year THAILAND
สุขสันต์ วันสงกรานต์
สายฝนยังสาดซัด
ยอดไม้กวัดสะบัดไหว
เอนโอนโยนโยกไป
แกว่งรังให้ไหวตามลม
เจ้าเพียงแค่นกน้อย
ดูดั่งด้อยน้อยใจตรม
รังเล็กใช่ขื่นขม
หรือปรารมภ์ระทมใจ
ครอบครัวล้วนเปี่ยมสุข
ไร้เรื่องทุกข์อยู่อาศัย
เท่านี้ก็พอใจ
หมดหมองไหม้ในวิญญาณ์
เมื่อเปรียบกับมนุษย์
ช่างแสนสุดเวทนา
รัก โลภ หลง โกรธา
ราคะ จริต จิตฟั่นเฟือน
ไม่รู้จักเพียงพอ
คำที่ "พ่อ" คอยย้ำเตือน
ไขว่คว้าหาดาวเดือน
เหมือนคนบ้าเพราะฟ้าไกล
ไม่คิดว่าในวันหนึ่ง
จะถึงคราที่จากไป
เหลือเสื้อผ้าชุดหนึ่งให้
ไว้ติดตัวชั่วนิรันดร์
ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
โฆษณา