15 เม.ย. 2023 เวลา 19:36 • ปรัชญา

#ชีวิตที่ดี(ต้อง)เป็นแบบไหน?

#ชีวิตที่ดี(ต้อง)เป็นแบบไหน?
การมีอะไรภายนอกอาจไม่ใช่คำตอบ แม้ว่าสิ่งภายนอกอาจเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่มภายใน
แต่มันไม่ใช่ทั้งหมด เพราะหลายครั้งเราคงเห็นแล้วว่า ชีวิตเรามีทุกอย่างที่น่าจะมีความสุข ที่น่าจะพึงพอใจในชีวิตได้สักที
#ชีวิตทึ่ดี(ต้อง)เป็นแบบไหน?
แต่เรากลับยังไม่มีความสุข ดังนั้นชีวิตที่ดีคืออะไร? "ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีทุกอย่างโอเค แต่เป็นชีวิตที่โอเคในทุกอย่างที่มี"
"ความรู้สึกโอเคเกิดขึ้นได้จาก 3 สิ่งนี้"
ยอมรับสิ่งที่มี
ชื่นชมในสิ่งที่มี
เห็นคุณค่าในสิ่งที่มี
เดี๋ยวจะแหก
เมื่อไหร่ที่เรายอมรับ ชื่นชม เห็นคุณค่า ในสิ่งที่มี ในสิ่งที่เป็น ทั้งชีวิตต้วเองในอดีต, ทั้งชีวิตตัวเองในปัจจุบัน
แน่นอนเลยว่าเราจะเกิดความรู้สึกดีๆ กับชีวิตของตนเองในอนาคตแน่นอน เมื่อความรู้สึกพอใจในชีวิตเกิดขึ้น,เมื่อนั้นชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้น จังหวะที่เรากลับมาพอใจในชีวิตของตัวเรา
#ชีวิตที่ดีของหลายๆคนเป็นแบบไหน?
#เชื่อว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีได้ในแบบของตัวเอง
โฆษณา