ทำไมถึงตัวน้อยอกน้อยใจ มันเกิดขึ้นที่เรา เราก็ไปดูเด็กๆ เค้าเล่นกัน..บางคนเค้า ยกล้มเค้าก็ยังลุกวิ่งเล่นต่อไป บางคนหกล้ม..ก็นั่งแช่ ..เรียกร้องให้คนช่วย คนเรามันมาไม่เหมือนกัน จะให้เหมือนกัน มันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะจิตมาอาศัยกายของพ่อแม่แต่ละคน มีลมหายใจเป็นของตัวเอง คนละลมหายใจ คนละอารมณ์ ที่เกิดขึ้น
เมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเรามันน้อย เราก็ทำให้จิตมันกว้างขวางขึ้น สิ่งที่ช่วยให้จิตมันกว้างใหญ่ขึ้น ก็เรื่องของการสร้างทานสร้างบุญกุศล สละอารมณ์ที่เรายึดนั้นออกไป .ยึดอารมนึกคิดในตัวตน ..ยึดมันมาก..ก็ยิ่งทับถมทั้งกายทั้งจิต ..จิตมันก็เล็กลงๆไปๆเรื่อย ..ทำให้มันถูกวิธี ..อุทิศเผื่อแผ่กุกออกไป ใครเค้าทำดี เราก็อนุโมทนาที่เค้าทำดี .. ก็ให้เค้ามีความสุขกายสุขใจ ..หากเราเห็นอย่างนั่นได้ จิตของเรามันก็กว้างขวางขึ้นมา เรื่องน้อยอกน้อนใจ แม้โชคชะตาอะไร มันก็คงไม่ทำให้ใจเราสั่นสะเทือน เพราะจิตเรามันโตขึ้น
2 ถูกใจ
278 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา